Att bli sponsor

Att bli sponsor till TopSpeed BTK – Göteborg

Verksamheten bygger på ideellt arbete i samband med medlemsavgifter och sponsring..

Samarbete:

Tryck på dräkt kan diskuteras vid framtagning av ny tävlingsdräkt.

Kontakta oss.